B▄T▄N ARTVİNLİLERİN BULUŞTUĞU NOKTA
  ARTVİN MİLLİ PARKLAR
 

MİLLİ PARKLAR 

1.      ARTVİN HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

2.      ŞAVŞAT KARAGÖL SAHARA MİLLİ PARKI

  

İli : ARTVİN

Adı : HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

Kuruluşu : 1994

Alanı : 16.988 ha.

    

Konumu : Artvin ili, Merkez ilçe sınırları içerisinde, Çoruh Nehri’nin ana kollarından biri üzerinde bulunmaktadır. Vadi yaklaşık 25 km. uzunluğunda olup, birçok yan dereyle beslenmektedir.

Ulaşım : Artvin il merkezinden 10 km’lik stabilize bir yol ile ulaşılır.

Kaynak Değerleri :

          Vadi boyunca değişik kayaç türleri görülmekle birlikte, bu kayaçların hemen hepsi derinlik volkanizmasının ürünüdür.Hatila Vadisi’nin genel karakteri; V tipi, dar tabanlı, genç vadi özelliğindedir.

          Vadi boyunca litolojik farklılıklardan kaynaklanan eğim kırıkları ortaya çıkmıştır. Bu eğim kırıkları, akarsuda şelalelerin oluşumunu sağlamıştır.

          Vadi yatağının derine doğru aşınmasının daha kuvvetli olması sebebiyle vadi yamaçlarının eğimi Ç, hatta bazı kesimlerde 0’ e ulaşmıştır. Yamaçların gerek fiziksel parçalanma ve kütle hareketleri, gerekse yan dere ve seyelanlarla işlenmesi sonucu vadide çok haşin bir topoğrafya ortaya çıkmıştır. Bu topoğrafya, vadinin orta kesimlerinde kanyon ve boğaz tipi vadi oluşumunu sağlamıştır.

          Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtü, bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır. Bu türler içerisinde dikkati çeken belirgin özellik bitki örtüsünün genel olarak Akdeniz iklim karakterini yansıtmasıdır. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü relikt bir özellik gösterir. Ayrıca bitki türleri içerisinde endemik karakterde olanlar da vardır. Bu türlerin sayısı 500’ ü geçmektedir.

          Hatila Vadisi zengin bir fauna da içermektedir. Bu fauna içerisinde en çok rastlanan yaban türleri; ayı, domuz, tilki, porsuk, yaban keçisi, sansar, çakal, atmaca, kartal, dağ horozu, Hopa engereği ile akarsularda alabalıktır.

          Hatila Vadisi’nin gerek ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ve gerekse özgün bitki toplulukları yöreye ülkemizde nadir rastlanan bir alan özelliğini vermektedir. Ayrıca bu doğal öğelerin birleşimi sonucu eşsiz peyzaj güzellikleri ortaya çıkmakta ve bu durum da zengin rekreasyonel potansiyel arz etmektedir.

Görünecek Yerler : Milli parka ismini veren Hatila Vadisi ile yan kollarındaki küçük vadiler, zengin bitki çeşitliliği ve yaban hayatı ile ziyaretçileri etkileyecek niteliktedir.

Mevcut Hizmetler : Milli park sahası içerisinde ziyaretçilerin günübirlik ve kamp kullanımı için belirlenmiş yerler bulunmaktadır.

Konaklama : Milli park, Artvin il merkezine 10 km. uzaklıkta olup, Artvin’de konaklamak mümkündür.

İrtibat :

          Çevre ve Orman Bakanlığı
          Artvin Çevre Orman İl Müdürlüğü : 0 466 2126048
          Artvin DKMP Şube Müdürlüğü : 0 466 212 73 65
                                                            


 

İli : ARTVİN

Adı : KARAGÖL-SAHARA MİLLİ PARKI

Kuruluşu : 1994

Alanı : 3.766 ha.

Konumu : Artvin ili, Şavşat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı iki ayrı sahadan oluşmaktadır. BunlarKaragöl ve Sahara Yaylaları’dır.

Ulaşım : KaragölSavşat ilçesine 45 km., Sahara ise 17 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

Kaynak Değerleri :

          Karagöl : Genel olarak sahada Paleojen ve Neojen araziler yer alır. Kayaçlar genellikle sedimanter kökenlidir.

          Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagölrotasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür.

          Göl çevresi ladin ve çamların meydana getirdiği yoğun ormanlarla kaplıdır. Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur.

                             

          Sahara Yaylası : Yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer arazisi ortaya çıkar.

          Yer yer derin vadilerle parçalanan yörede eğim değerleri oldukça yüksektir. Sahara, bu eğimli arazide 1700-1800 m’lerdeyer alan sınırlı düzlüklerden biridir.

          Orman örtüsü ladin ve göknarlardan meydana gelmiştir. Alt zonlarda sarıçam da bulunmaktadır. Ayrıca Antropojen stepkarakterideki alanlar da bu kesimde geniş yer kaplamaktadır.

          Kocabey Yaylası ve çevresinde Alpin Zonu’na ait bitki türleri yer almaktadır. Reşat Deresi kenarında 1700-1800 m’lerdekademeli olarak yer alan düzlüklerde aynı zamanda “Sahara Pancar Şenlikleri” yapılmaktadır. Bu şenliklere bölge dışında oturan yöre insanları katılarak bölgeye iç turizm açısından oldukça büyük ekonomik katkı sağlamaktadır.

  

Görünecek Yerler :

Mevcut Hizmetler : Karagöl kesiminde, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’ne ait kırgazinosu mevcut olup, aynı zamanda konaklama imkanı da bulunmaktadır.

          Karagöl’ün doğu ve batısında bulunan ormanlık alanlar günübirlik ve kamping tesislerinin geliştirilmesine uygun nitelikte olmakla birlikte, düzenli bir günübirlik ve kamp sahaları değildir. Ancak kullanımı mümkündür.

          Sahara kesiminde ise; yayla özelliği gösteren yörede bulunan Kocabey Yaylası, kışları konaklama merkezi olarak sabit tesisli hizmet sunacak potansiyel arz etmektedir.

          Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü’ne ait kırgazinosu, basit kamp olanakları, Sahara KocabeyYaylası’ndaki yayla evleri konaklama için uygundur.

Konaklama :

İrtibat :

          Çevre ve Orman Bakanlığı
          Artvin Çevre Orman İl Müdürlüğü : 0 466 2126048
          Artvin DKMP Şube Müdürlüğü : 0 466 212 73 65

 


 

TABİAT PARKLARI

1.       BORÇKA-KARAGÖL TABİAT PARKI

 

İli : ARTVİN

Adı : BORÇKA-KARAGÖL TABİAT PARKI

Kuruluşu : 14.08.2002

Alanı : 368 ha.

 

Konumu : Artvin İli, Borçka ilçesi sınırları dahilinde bulunmaktadır.

Ulaşım : Borçka ilçe merkezine 25 km uzaklıkta olup, saha içerisinde kalan 5 km lik kısım stabilize , geri kalan kısmı ise asfalt döşelidir.

Kaynak Değerleri :

          Jeolojik, jeomorfolojik özellikler, flora ve fauna zenginliği ve peyzaj özelliklerine sahiptir. Ayrıca koruma-kullanma dengesi içerisinde farklı rekreasyon kullanımlarına olanak sağlayacak bir alandır.

Konaklama ve Tesisler :29 yatak kapasiteli konaklama tesisi ve günübirlik kullanım alanları vardır.

  


 

   TABİATI KORUMA ALANLARI

1.       CAMİLİ-EFELER TABİATI KORUMA ALANI

2.       CAMİLİ-GORGİT TABİATI KORUMA ALANI

3.    ÇAMBURNU TABİATI KORUMA ALANI

 

İli : ARTVİN

Adı : CAMİLİ-EFELER TABİATI KORUMA ALANI

Kuruluşu : 24.03.1998

Alanı : 1453 ha.

Konumu : Doğu Karadeniz bölgesinde, Artvin ili, Borçka ilçesine bağlıdır.

Kaynak Değerleri :

          Efeler ormanı, sadece Türkiye’nin değil, neredeyse bütün Avrupa’nın tek insan eli değmemiş orman ekosistemidir. Koruma alanının bulunduğu havza yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır.

 


 

İli : ARTVİN

Adı : CAMİLİ-GORGİT TABİATI KORUMA ALANI

Kuruluşu : 24.03.1998

Alanı : 490,5 ha.

Konumu : Doğu Karadeniz bölgesinde, Artvin ili, Borçka ilçesine bağlıdır.

Kaynak Değerleri :

          Camili-Gorgit ormanı, herbiri anıt özelliğine sahip ağaçlardan oluşmuş bir orman parçasıdır. Ayrıca “yaşlı orman“ niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İli : ARTVİN

Adı : ÇAMBURNU TABİATI KORUMA ALANI

Kuruluşu : 31.12.1993

Alanı : 180 ha.

Konumu : Doğu Karadeniz bölgesinde, Hopa  ilçesi sınırları içerisindedir.

Kaynak Değerleri :

          Sarıçamın (Pinus silvestris ssp.koçhiana) sahile inebildiği nadir yerlerden biridir. Bu özelliği ile Çamburnu sarıçam meşcereleri relikt karakter göstermektedir. Ayrıca kuzeyden karadeniz üzerinden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz sıradağlarına ulaştığı ilk noktada bulunması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.


 
  Bugün 27 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright © 2008-2015 Her Hakkı Saklıdır. www.artvinlimisin.tr.gg Pagerank Google Pagerank Checker  
 
Bu web sitesi Řcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
▄cretsiz kaydol