BÜTÜN ARTVİNLİLERİN BULUŞTUĞU NOKTA
  ARTVİN TUR REHBERİ
 

Camili ( Macahel )

Macahel yöresi üç tarafı Karçal dağ silsilesi, bir tarafı Gürcistan sınırı ile çevrelenmiş doğal olarak izole olmuş bir bölgedir. Sonbaharın sonlarında başlayan kar yağışı ile birlikte hemen hemen 6 ay boyunca yol kapanmaktadır. İşte bu geçit vermez doğallık aynı zamanda Macahel'e en büyük zenginliğini de vermiştir. Genetik özelliği bozulmamış saf Kafkas Arısı ve türce zengin bitki örtüsü..... Kafkas Arısının dünyada saflığını kaybetmemiş 2-3 yerden biri de Macahel yöresi, aynı zamanda el değmemiş bir ekosisteme sahip olup çok kısa mesafeler içinde yükseklik ve yüksekliğe bağlı olarak değişen çok çeşitli bitki örtüsüne sahiptir.Bu coğrafi özellikler ve ekosistem Avrupa'da ve dünyada yok denecek kadar azdır.

Camili, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı 6 köyden (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral, Uğur) oluşan coğrafi bir bölgedir. Sözü geçen 6 köy, belirli bir dönem, Camili Köyü merkezli bucak (nahiye) olarak da yönetilmiştir. Bu nedenle Camili ismi, halen 6 köyü kapsayan bir anlama da sahiptir.   

Yörenin eski adı Macahel (veya Maçahel) olup, bu isim de halen kullanılmaktadır. Borçka-Camili karayolu üzerinde yüksekliği 1830 m. olan geçit, "Maçahel Geçidi" (Küçük Yayla) olarak anılır.

Tarihsel ve coğrafi olarak Macahel yöresi, Türkiye'den komşu ülke Gürcistan'a bağlı Acaristan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisine doğru yayılan uzun bir vadinin genel adıdır. Vadiye Macahela (veya Maçahela) vadisi de denir. Vadi boyunca akan, ana kollarını Uğur-Maral ve Efeler derelerinin oluşturduğu akarsu Macahel Suyu olarak anılmakta olup, sınırı geçtikten sonra, Acar Suyu'ndan önce sağdan Çoruh Nehrine karışır. Bu akarsuyun, dolayısıyla vadinin sağında ve solunda toplam (göçlerden önce) 26, (göçlerden sonra) 18 köy bulunmaktadır.

Macahel vadisinin Türkiye tarafında bulunan ve yukarıda sayılan 6 köy Camili (Macahel) yöresini oluşturmakta olup, Yukarı Macahel olarak da anılır. Vadinin Acaristan tarafında kalan bölümünde (Aşağı Macahel'de) on iki köy mevcuttur. Belirtmek gerekir ki Camili Köyü, geçmişte de yörenin merkezi olmuştur.

 
Hatila Vadisi
Türkiye'deki 33 Milli Park alanından birisi olan Hatila Vadisi Milli Park sahası, Artvin merkez ilçe sınırları içerisinde, Hatila Vadisindeki Hatila Deresi ve birçok yan derelerini içerir. Ulaşım, Artvin il merkezinden 10 km.lik stabilize bir yol ile sağlanır. Vadi boyunca değişik kayaç türleri görülmekle birlikte, bu kayaçların hemen hepsi derinlik volkanizmasının ürünüdür. Hatila Vadisinin genel karakteri; V tipi, dar tabanlı, genç vadi özelliğindedir. Vadi boyunca litolojik farklılıklardan kaynaklanan eğim kırıkları ortaya çıkmıştır. Bu eğim kırıkları, akarsuda şelalelerin oluşumunu sağlamıştır. Vadi yatağının derine aşınmasının, yana doğru açılımından daha kuvvetli olmasından dolayı vadi yamaçlarının eğimi € hatta kimi kesimlerde 0'e ulaşır. Yamaçların gerek fiziksel parçalanma ve kütle hareketleri gerekse yan dere ve heyelanlarla işlenmesi sonucu vadide çok haşin bir topografya ortaya çıkmıştır. Bu topografya, vadinin orta kesimlerinde kanyon ve boğaz oluşumunu sağlamıştır. Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtü; bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır. Bu türler içerisinde dikkati çeken belirgin özellik, bitki örtüsünün genel olarak Akdeniz iklim karakterini yansıtmasıdır. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü relikt bir özellik gösterir. Ayrıca bitki türleri içerisinde endemik karakterde olanlar da vardır. Bu türlerin sayısı 500'ü geçmektedir. Hatila Vadisi, zengin bir fauna da içermektedir. Bu fauna içerisinde en çok rastlanan türler; ayı, domuz, tilki, porsuk, yaban keçisi, sansar, atmaca, kartal, çakal, dağ horozu, Hopa engereği ve alabalıktır.
Hatila Vadisinin gerek ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ve gerekse özgün bitki toplulukları yöreye Türkiye'de ender rastlanan bir alan özelliğini vermektedir. Ayrıca bu doğal öğelerin birleşimi sonucu eşsiz peyzaj güzellikleri ortaya çıkmakta ve bu durum da zengin rekreasyonel potansiyel oluşturmaktadır.
Milli Park sahası içerisinde ziyaretçilerin günübirlik ve kamp kullanımı için belirlenmiş yerler bulunmaktadır. Çadırla, karavanla ve belirli kapasitelere sahip bungalov tipi doğal ortamla uyumlu tesislerde konaklanabilir. Ayrıca Milli Park Artvin il merkezine 10 km. uzaklıkta olduğundan, burada da konaklamak mümkündür.
Sahara - Karagöl Milli Parkı
Karagöl Sahara Milli Parkı, Türkiye'deki 37 Milli Park alanından birisidir ve Artvin'in Şavşat ilçesi sınırları içerisinde yer almakta olup iki ayrı sahadan oluşur: Bunlar Karagöl ve Sahara Yaylası'dır.
Karagöl, Şavşat ilçe merkezinin 45 km. kuzeyinde yer almaktadır. Sahara yaylası ise ilçe merkezine 17 km. uzaklıktadır. Karagöl ve çevresinde genel olarak paleojen ve neojen arazileri yer alır. Kayaçlar genellikle sedimenter kökenlidir. Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmaktadır. Karagöl, rotasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür. Göl çevresi ladin ve çamların meydana getirdiği yoğun ormanlarla kaplıdır. Ormanlarla çevrili olan Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar vardır.
Sahara yaylasının, yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde tersiyer arazisi ortaya çıkar. Yer yer derin vadilerle parçalanan yörede eğim değerleri oldukça yüksektir. Sahara, bu eğimli arazide 1700-1800 m.lerde yer alan sınırlı düzlüklerdendir. Orman örtüsü, ladin ve köknarlardan meydana gelmiş olup alt zonlarda sarıçam da bulunur. Yörede antropojen step karakterinde sahalar geniş alanlar kaplar. Kocabey yaylası ve çevresinde alpin zona ait bitki türleri yer alır.
Laşet deresi kenarında 1700-1800 metrelerde kademeli olarak yer alan düzlükler aynı zamanda "Sahara Pancarcı Şenlikleri"nin yapıldığı sahadır. Bu şenliklere ilçe dışında oturan yöre insanları da katılarak bölgeye iç turizm açısından ekonomik katkı sağlamaktadır. Sahanın sahip olduğu bu rekreasyonel potansiyelin ve doğal güzelliklerinin korunması amacıyla 3766 hektarlık kısmı 1994 yılında Milli Park kapsamına alındı. Milli Parkın Karagöl kesiminde kır gazinosu olarak kullanılan ve 12 yataklı konaklama hizmeti veren bir de tesis bulunmaktadır.

 
Borçka Karagöl
Borçka Karagöl, Borçka ilçe merkezine 27 km uzaklıktadır. Borçka-Camili (Maçahel) karayolu üzerinde 7 km gittikten sonra, doğuya ayrılan toprak yolla 20 km gittikten sonra Borçka Karagöl'e ulaşabilirsiniz. Göl,heyelan gölüdür ve 19.yüzyıl başlarında,bugünkü "Klaskur (Aralık) Yaylası"nın yakınlarındaki bir tepenin heyelan sonucu Klaskur (Aralık) Deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Borçka Karagöl, anıt sayılabilecek çeşitli yaşlı ağaçlarla çevrelenmiştir. Zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Gölde yöreye özgü kırmızı pullu alabalık bulunmaktadır ve  balık avlamak mümkündür. Yörenin yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı yırtıcı kuşları rahatça gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca diğer yaban hayvanlarına rastlamak da mümkündür. Borçka Karagöl,kamp ve karavan turizmi için ideal bir yerdir.

Cehennem Deresi Kanyonu
Cehennem Deresi Kanyon Vadisi, Ardanuç ilçe merkezinin 7 km kuzeybatısında  ve Artvin-Ardanuç karayolunun 25. km´sinde bulunmaktadır. İçerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla ilgi çekmektedir; ancak kanyonun tanıtımı yapılmadığından ve ilgili kişilerin ilgisizliğinden dolayı pek fazla bilinmiyor.
Meydancık
Doğayla uyum içinde bir yerleşme örneği sunan Meydancık yöresi, özellikle Maden Köyü'nün muhteşem doğal güzellikleri, yaylaları görülmeye değer güzellikte tamamı ahşap evleri ve en önemlisi insanının özgün kültürüyle bir doğa mirasıdır.
Gorgit-Efeler Tabiatı Koruma Alanları
Doğal yaşlı ormanı, her biri anıt olma özelliğine sahip ağaçları bünyesinde barındıran ve dünya doğal koruma kriterlerinden son derece önemli parametre olan Doğal Eski Ormanlardandır. 3200 mm. Yıllık yağış ve sürekli bağıl nemin egemenliği altında derin vadiler boyunca yükselen bakir bitki örtüsü ile bir Yağmur Ormanı Ekosistemidir.
Çoruh Vadisi
Kendi içinde kendine has iklimini (mikroklima) oluşturmuş bir vadidir.  Vadinin mikroklimasından dolayı zeytin, fıstık çamı ve Akdeniz iklimine ait olan bitkiler yetişmektedir. Yusufeli ilçesine 60km uzaklıkta ve Kaçkarların güney yamacında bulunmaktadır.


Konaklama Yerleri
Yaylada Konaklama
Özellikle turistler için dizayn edilmiş, müstakil konaklama
Kafkasör Dağ Evleri +90 536 355 67 51 -+90 466 212 67 86 Kafkasör - Artvin
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü +90 466 212 11 44 Kafkasör - Artvin
Beyazsu Pansiyonu +90 466 415 20 98 Beyazsu - Borçka - Artvin
Papart Pansiyon +90 466 597 62 89 Papart - Şavşat - Artvin
Altunay Pansiyon +90 466 832 20 01 Olgunlar - Yusufeli - Artvin
Denizgölü Pansiyon +90 466 832 21 03 Olgunlar - Yusufeli - Artvin
Olgunlar Pansiyon +90 466 832 20 44 Olgunlar - Yusufeli - Artvin
Kaçkar Pansiyon +90 466 832 20 47 Olgunlar - Yusufeli - Artvin
   

Doğaiçi Konaklama
Özellikle turisler için dizayn edilmiş, yerel doku ile çevrili tabiat içerisinde konaklam
Karagöl Pansiyon +90 466 531 21 37 Karagöl - Şavşat
Karagöl Pansiyon +90 466 475 21 70 Karagöl - Borçka
Tema Vakfı Pansiyonu +90 466 485 24 04 Camili - Borçka
Muhtar Pansiyonu +90 466 485 20 13 Camili - Borçka
Maçahel Pansiyonu +90 466 485 20 14 Camili - Borçka
   

Pansiyonda Konaklama
Geleneksel olarak dizayn edilmiş yayla evlerinde pansiyon tipi konaklama

Marsis Pansiyon +90 466 826 20 31 - Barhal Köyü - Yusufeli / Artvin
Karahan Pansiyon +90 466 826 20 71 Barhal Köyü - Yusufeli / Artvin
Raziya Pansiyon + 90 466 826 20 73 Altıparmak Köyü - Yusufeli / Artvin
Gökçe Pansiyon +90 466 517 37 38 Şavşat - Artvin
Barhal Pansiyon +90 466 826 20 31 Barhal Köyü - Yusufeli - Artvin
Agora Balık Çiftliği +90 466 824 40 86 Sarıgöl - Yusufeli - Artvin
Cemil's Pansiyon +90 466 811 29 08 Tekkale - Yusufeli - Artvin
   

Otellerde Konaklama
Turizm belgeli ve Belediye ruhsatlı otellerde konaklama
Otel Peronti *** +90 466 351 76 63 Hopa / Artvin
Otel Terzioğlu ** +90 466 351 51 11 Hopa / Artvin
Otel Flash * +90 466 351 51 58 Hopa / Artvin
Otel Ustabaş ** +90 466 351 52 20 Hopa / Artvin
Otel Cihan * +90 466 351 48 97 Hopa / Artvin
Otel Demirkol ** +90 466 415 36 60 Borçka / Artvin
Otel Ağasın ** +90 466 212 33 33 Artvin
 
 
+90 466 212 65 65 - Artvin Otel Koru
 
+90 466 212 18 00 - Artvin Otel Karahan
 
+90 466 212 90 09 - Artvin Otel Kaçkar
 
Arhavi / Artvin
Otel Ürün
 
Hopa / Artvin
Otel Köşk
 
Hopa / Artvin
Otel Evgin
 
Şavşat / Artvin
Otel İverya

Otel Restaurantlar
Konaklama imkanı ile birlikte yöresel yemeklere ilave olarak her çeşit menü mevcuttur.

Otellerimizin hepsinde yeme - içme imkanı mevcuttur.


Pansiyonda Restaurantlar
Konaklama imkanı ile birlikte yöresel yemeklere ilave olarak her çeşit menü mevcuttur.

Pansiyonlarımızın hepsinde yeme - içme imkanı mevcuttur.

 

 


Doğayla içiçe yeme - içme
Doğayla içiçe dizayn edilmiş pansiyonlarda yeme - içme imkanı mevcut olmakla birlikte; sadece yeme - içme amaçlı tesisler de mevcuttur.

Yaylada yeme - içme
Konaklama imkanı ile birlikte yöresel yemeklere ilave olarak isteğe göre menü hazırlanmaktadır.

Yaylalarda bulunan pansiyonlarımızın hepsinde yeme - içme imkanı mevcuttur


 
  Bugün 28 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright © 2008-2015 Her Hakkı Saklıdır. www.artvinlimisin.tr.gg Pagerank Google Pagerank Checker  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol